Tuyễn người yêu menly không cấn giàu có . nghèo cũng được mà giàu cũng chẵng quan trọng gì cả . Tôi menly ngoại hình ok đi xe AB nhà cũng không giàu có gì muốn kiếm được người yêu để yêu va biết quan tâm chia sẽ cung mình . yahoo " themyofdream_51"