Tìm mãi vẫn k biết xóa acc này ở đâu.please xóa acc này