HI DIỄN ĐÀN
TRÊN DIỄN ĐÀN CÓ ĐĂNG HÌNH CỦA EM TÔI KÍNH ĐỀ NGHỊ DIỄN ĐÀN XÓA GIÚP XÓA GIÚP THEO ĐƯƠNG LINK http://www.vietboy.net/showthread.php/14057-Trai-Hà-Nội
KÍNH ĐỀ NGHỊ DIỄN ĐÀN XÓA GIÚP . CÁM ỢN DIỄN ĐÀN.
THIEN LONG