Minh còn có 1acc khác ở forum là babycock :( thế mà đăng nhập thì bị banned. Thong báo lỗi : invalid username :( minh ko hieu tai sao :( ai giup minh voi