][/font]
+ Memory: 512GB DDR1 400Mhz
+ HDD: 40GB ata 5400rpm
+ VGA: 128m
+ Display: 17" WXGA (1280 x 768) gương
+ Optical: CDRW-DVD
+ Card Reader: 5.1 SD/MMC/SD/MS/MS Pro
+ LAN: 56K - 10/100/1000
+ loa tích hợp sẳn nghe cực hay
+ keyboard + muose
+ OS:Windows XP
hình :


giá 2.400.000vnđ

<font color="red">4) FUJITSU LX70L

<font face="Arial">+ CPU: Intel® Pentium 4 3.0ghz ( socket 775)
+ Chipset: Intel® i915GMS/GU
+ Memory: 1GB DDR2 667Mhz
+ HDD: 160GB ata 5400rpm
+ VGA: 128m
+ Display: 20" WXGA (1280 x 768) gương
+ Wireless: 802.11A/G
+ Optical: CDRW-DVD
+ Card Reader: 5.1 SD/MMC/SD/MS/MS Pro
+ LAN: 56K - 10/100/1000
+ loa tích hợp sẳn nghe cực hay
+ keyboard + muose
+ OS:Windows XP
hình :

giá : 3.600.000vnđ

<font color="#000000">5) SONY PCV-151/W


<font face="Arial">+ CPU: Intel® pentium p4 2.8ghz
+ Chipset: sis
+ Memory: 1GB DDR2 533Mhz
+ HDD: 40GB ATA 5400rpm
+ VGA: 128m
+ Display: 15"
+ Optical: CDRW-DVD
+ Card Reader: 5.1 SD/MMC/SD/MS/MS Pro
+ LAN: 56K - 10/100/1000
+ loa tích hợp nghe cực hay và rất lớn
+ keyboar + muose
+ OS:Windows XP
hình :

giá : 2.300.000vnđ

<font color="#000000">6) SONY PCV-D11N


<font face="Arial">+ CPU: Intel® pentium p4 3.2ghz
+ Chipset: Intel® i865GMS/GU
+ Memory: 1GB DDR2 533Mhz
+ HDD: 160GB ATA 5400rpm
+ VGA: 128m
+ Display: 15.6"
+ Optical: CDRW-DVD
+ Card Reader: 5.1 SD/MMC/SD/MS/MS Pro
+ LAN: 56K - 10/100/1000
+ loa tích hợp nghe cực hay và rất lớn
+ keyboar + muose
+ OS:Windows XP
01/86812425_1w400.jpg">


Giá : 3.200.000vnđ

7)Model : VGC-VA202B

<font face="Arial">+ CPU: Intel® celeron D 3.0GHz Socket 775

<font face="Arial">+ Chipset: Intel® 915GMS/GU

+ Memory: 1GB DDR2 533Mhz
+ HDD: 80GB sata 7200rpm
+ VGA: rời 128m ATI Radion xpress 200m
+ Display: 20" WXGA (2048 x 1536) gương
+ Optical: CDRW-DVD, ghi dvd
+ Card Reader: 5.1 SD/MMC/SD/MS/MS Pro
+ LAN: 56K - 10/100/1000
+ loa tích hợp sẳn nghe cực hay
+ OS:Windows XP


Giá : 3.400.000vnđ
8)model : FUJITSU FMV-L70G

<font face="Arial">+ CPU: Intel® pentum 4 3.0GHz

<font face="Arial">+ Chipset: Intel® i865GMS/GU

+ Memory: 1GB DDR1 400Mhz
+ HDD: 40GB ata 5400rpm
+ VGA: 96m
+ Display: 17" WXGA (1280 x 768) gương
+ Optical: CDRW-DVD
+ Card Reader: 5.1 SD/MMC/SD/MS/MS Pro
+ LAN: 56K - 10/100/1000
+ loa tích hợp sẳn nghe cực hay
+ OS:Windows XP
hình :


Giá : 2.500.000vnđ\

<font color="red">9) FUJITSU K5230

<font face="Arial">+ CPU: Intel® CORE 2 T5600 1.83ghz NT>
+ Chipset: Intel® i945GMS/GU
+ Memory: 1GB DDR2 667Mhz
+ HDD: 40GB ata 5400rpm
+ VGA: 128m
+ Display: 17"
+ Wireless: 802.11A/G
+ Optical: CDRW-DVD
+ Card Reader: 5.1 SD/MMC/SD/MS/MS Pro
+ LAN: 56K - 10/100/1000
+ loa tích hợp sẳn nghe cực hay
+ keyboard + muose
+ OS:Windows XP
hình :


giá : 3.600.000vnđ

<font size="5">10)Model : FUJITSU FMV LX60R

<font face="Arial">+ CPU: Intel® PENTIUM 4 3.0GHz
+ Chipset: Intel® 945GMS/GU
+ Memory: 1GB DDR2 533Mhz
+ HDD: 80GB sata 5400rpm
+ VGA: 256m onboard

<font face="Arial">+ Display: 19" gương
+ Optical: CDRW-DVD
<font face="Arial"><font size="4">
+ Card Reader: 5.1 SD/MMC/SD/MS/MS Pro
+ LAN: 56K - 10/100/1000
+ loa tích hợp sẳn nghe cực hay
+ OS:Windows XP

hình :

giá : 2.900.000vnđ

Liên hệ : ATcomputer
Địa chỉ : 272 Hồng Lạc, F.11, Q. Tân Bình, TPHCM
Điện Thoại : 0984.777.889 Gặp Anh Tú

website : http://anhtulaptop.com/
YH : atuqn hoặc anhtulaptop
Xin chân thành cảm ơn quí khách !