xấu lắm các anh àh xem đừng chê em mà tội nghiệp :c13: máera21 fne 0909368194