Free report bảo lãnh thân nhân tại VN
Free thêm hoặc bớt số phone vào tài khoản
Free gửi hóa đơn về VN
Free quà tặng hoặc phút gọi
Ngoài ra công ty còn có thêm những quà tặng sau
Mua $50 được tặng $10 Restaurant.com Gift Certificate
Mua $100 được tặng $25 Restaurant.com Gift Certificate
Mua $120 được tạng 1lon sữa ensure cho cho thân nhân tại VN
http://vienlien247.com/vi/find-restaurant.html
Chúng tôi phục vụ quý khách 24/7
Mọi chi tiết xin liên hệ
1.888.333.1531
909.999.8247
281.988.9188
www.vienlien247.com
H-I-E-N-P-H--U-O-N-G-3245-5-2-2-3-7-SX-DE-WH