Chào bạn,

Tôi THUÊ VĂN PHÒNG ẢO VĂN PHÒNG VĂN PHÒNG ẢO muốn mở cửa hàng VĂN PHÒNG NHỎ làm đại lý bánh THUÊ VĂN PHÒNG kẹo thì cần những thông tin gì, đăng ký ở đâu?