Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Nhà (Hai Phong)
- Nhận dạy kèm anh văn giao tiếp cơ bản-nâng cao, Anh văn giao tiếp văn phòng-xuất cảnh-du học.
Giáo trình sát thực tế, dạy theo yêu cầu chuyên môn, phương pháp sinh động, dễ tiếp thu. Học viên có thể học cá nhân, hay theo nhóm. Học xong sẽ ứng dụng vào thực tế .
Điện thoại:0927882248