Link facebook của mình nàk
http://www.facebook.com/profile.php?...604824&sk=wall

Àk , ai vào facebook không được tải Ultra về ik , tải xong vào được liền àk
Mình mong được kết bạn với mọi người