lien ke nam an khanh, lien ke nam an khanh,lien ke nam an khanh, lien ke nam an khanh, lien ke nam an khanh,lien ke nam an khanh, liền kề nam an khánh, liền kề nam an khánh, liền kề nam an khánh, liền kề nam an khánh, liền kề nam an khánh, liền kề nam an khánh, liền kề nam an khánh, liền kề nam an khánh, liền kề nam an khánh, liền kề nam an khánh,

Cần bán suất ngoại giao liền kề Nam An khánh, chọ được một số vị trí đẹp
Giá gốc 21,5 tr/m2
Hợp đồng góp vốn với chủ đầu tư
Đợt đầu chỉ đóng 10% giá trị hợp đồng
Ai có nhu cầu xin liên hệ Mr.Hiệp - 0988.688.982