Diễn đàn giờ như bãi rác vậy, các post quảng cáo có ở khắp nơi mà không bị xóa khiến người đọc rất mất tập trung.