Vì một số lí do cá nhân, mong Admin xóa giúp các bài viết của tài khoản này của mình .
Mình cảm ơn Admin nhiều nhiều .