Thi thoảng lên cơn hứng cần xả , mà giờ vườn ổi Mỹ ĐÌnh đã bị dẹp
Anh em dẹp đi đâu hay có chỗ nào mới có thể tàu nhanh ban ngày ko?