buingoctruong has reported a post.

Reason:
xoá giúp e nha, e tìm được rồi á
Post: Tìm b men chung sở thích cum control, phô dâm
Forum: Tìm bạn tình
Assigned Moderators: quyhu, Ly Hi, mposter

Posted by: buingoctruong
Original Content:
Tìm bạn cum comtrol với mình.
Cum control là kiểu trói lại sục, hành cu nhưng không cho xuất đến khi nào sướng quá thì tự xuất ra. Mình cũng thích phô dâm ở công viên, đường vắng.
mình top men, dễ nhìn, có thể thao nên cũng có body chút. tìm bạn men có body hoặc slim.
zalo 037 6505 ba sáu không