Một số bạn download tại FS ko được có thể các bạn chưa là thành viên của nó, nếu muốn download nhanh các bạn phải có phần mềm hỗ trợ download IDM
và yêu cầu các bạn sử dụng trình duyệt IE hoặc Firefox
Các bạn phải đăng kí tham gia làm thành viên của FS để có thể download nhanh Hơn
http://www.fileserve.com <--- click vào đây chọn sign up để đăng kí thành viên