lan nay poss may cai anh cu~ cho VB nha` minh` chem'''',....