Nền kinh tế ngày càng phát triển kéo theo sự ra đời của hàng loạt các công ty, vì thế nhu cầu về nhân sự kế toán ngày càng tăng. Theo nghiên cứu gần đây của Navigos Group, trong ba quý đầu năm 2010 nhân sự kế toán - tài chính xếp thứ ba trong năm bộ phận chức năng có nhu cầu tuyển dụng cao nhất cho các vị trí điều hành. Hiện nay, nghề kế toán được coi là nghề "Hot" và đang được các nhà tuyển dụng ngày càng quan tâm.
Nắm bắt được xu hướng đó, Đào Tạo Thực Hành Kế Toán HNK ra đời nhằm cung cấp nhân sự kế toán chất lượng cho nền kinh tế và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp kế toán trong xu hướng hội nhập.
Các dịch vụ chính của Đào Tạo Thực Hành Kế Toán HNK:
1. Đào Tạo Kế Toán: Các khóa học của HNK được thiết kế nhằm hướng tới sự chuyên nghiệp và thanh thạo, bao gồm:
- Nguyên lý kế toán
- Thực hành kế toán tổng hợp
- Kế toán thuế
- Kế toán Excel
- Lý thuyết kế toán tài chính
- Nguyên lý kế toán cơ bản bằng Tiếng Anh

2. Dịch vụ tư vấn: Các dịch vụ tư vấn kế toán của HNK nhằm chia sẻ những khó khăn về kế toán với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt các doanh nghiệp mới thành lập. Bao gồm:
- Xây dựng bộ máy kế toán
- Kế toán trọn gói
- Báo cáo tài chính
Mọi chi tiết quý khách xem tại website: http://http://ketoanhnk.vn