BẢNG BÁO GIÁ ÁO MƯA
  1. Vải nhựa Rạng Đông 0.15 loại nhám giá 25.500
  2. Vải nhựa Rạng Đông 0.15 loại si láng giá 28.000
  3. Vải nhựa Rạng Đông 0.17 loại nhựa trong giá 30.500
  4. Vải nhựa Huệ Linh loại si láng giá 29.500
  5. Vải Badersi Đài Loan loại áo cánh dơi giá 78.000
  6. Vải Badersi Đài Loan loại áo mưa bộ giá 135.000
  7. Vải Badersi Trung Quốc loại áo mưa cánh dơi giá 77.000
  8. Vải Badesi loại của Trung Quốc loại áo mưa bộ giá 125.000
  9. Vai nhựa Đài Loan áo mưa cánh dơi loại láng giá 75.000
  10. Vải nhựa Đài Loan áo mưa cánh dơi loại hoa văn giá 78.000