Vì một số lý do cá nhân nhờ Mod giúp mình xoá bài và acc này nhé.