Những trò tinh nghịch lúc nhỏ bạn chơi cùng lũ bạn là trò nào?
Giống mình không? Nghe thử nhé!
https://youtu.be/gvnM4uTYpB4