Muốn có thêm nhiều bạn bè... Y! mat_troi103... khi nc minh sẽ cho xem hình..haha