Vì lý do cá nhân mong admin xoá giúp tài khoản và những topic đã đăng (3 topic), xin cám ơn nhiều.