Chia sẻ các cách để giải quyết hình ảnh sẽ không tải từ thẻ SD

Kiểm tra 1: lắp thẻ SD vào bất kỳ máy ảnh hoặc thiết bị khác và xem nếu bạn có thể xem hình ảnh. Nếu có, thì vấn đề không liên quan đến thẻ SD.

Kiểm tra 2: chèn thẻ vào bất kỳ đầu đọc thẻ khác hoặc cổng USB và kiểm tra xem bạn có thể xem hình ảnh hay không. Nếu bạn có thể xem hình ảnh sau đó sao chép chúng vào bất kỳ thiết bị lưu trữ khác. Sử dụng các bước để khôi phục dữ liệu sau này trong bài viết này bằng cách sử dụng Bitwar SD thẻ phục hồi dữ liệu phần mềm.

Giải pháp 1: chạy quét chống vi-rút để giải quyết vấn đề hình ảnh sẽ không tải từ thẻ SD:

Vào những thời gian, sự hiện diện của một loại virus có thể làm hỏng thẻ SD của bạn do đó, chạy một quét virus để loại bỏ các vấn đề.