Mình nvvp, sạch sẽ kín đáo. Cần tìm người bú cu giỏi, bú lâu dài. Cu mình to gân.
Zalo Không 34 năm hai sáu 1451.