Bộ Giáo dục và Đạo tạo (GD-ĐT) vùa có văn bản hướng dẫn về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2012. Tại đây Bộ đã quy định những nhóm ngành được tuyển thẳng và các ưu tiên xét tuyển.


Theo đó, thí sinh (TS) đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông, được tuyển thẳng vào ĐH các ngành đúng hoặc ngành gần với môn TS đoạt giải. TS đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông, được tuyển thẳng vào CĐ các ngành đúng hoặc ngành gần với môn TS đoạt giải.
TS đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về sở GD-ĐT trước ngày 25.6.2012. Lệ phí tuyển thẳng là 15.000đ /TS/hồ sơ (trong đó nộp cho sở GD-ĐT 10.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 5.000 đồng).
TS không sử dụng quyền tuyển thẳng, mà đăng ký dự thi, cần nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ về sở GD-ĐT trong thời hạn từ ngày 15.3 đến hết ngày 16.4.2012 hoặc nộp trực tiếp tại các trường có tổ chức thi, từ ngày 17.4 đến hết ngày 21.4.2012.
Các học sinh nghe tư vấn về tuyển sinh năm 2012 – Ảnh: Đào Ngọc Thạch

TS là người dân tộc thiểu số, TS có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27.12.2008 của Chính phủ, nếu học 3 năm cuối cấp và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện này, được hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định xét tuyển vào học. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gửi về sở GD-ĐT trước ngày 25.6.2012.
Bộ GD-ĐT yêu cầu: Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành, các trường xây dựng quy định cụ thể về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin thi tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 5.4.2012; thông báo kết quả tuyển thẳng cho các sở GD-ĐT trước ngày 30.6.2012, để các sở GD-ĐT thông báo cho TS.
Bộ GD-ĐT yêu cầu cũng yêu cầu các trường tổ chức xét tuyển những TS thuộc diện ưu tiên xét tuyển đã đăng ký dự thi và đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường hoặc cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho những TS có nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường khác; thông báo cho các sở GD-ĐT kết quả ưu tiên xét tuyển trước ngày 20.8.2012; tổ chức xét tuyển những TS thuộc diện xét tuyển đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường và thông báo cho các sở GD-ĐT trước ngày 20.8.2012, để các sở GD-ĐT thông báo cho TS.