Mọi người cho mình hỏi mình cận 4.5 độ đi khám có khả năng đi nghĩa vụ không