Cho e hỏi trong đây có ai từng phẩu thuật giản mạch thừng tinh chưa ạ..chi phí điều trị bao nhiêu ạ . Mong phản hồi của m.ng