Nhân dịp hè năm 2012 chúng tôi quyết định giảm giá tất cả các sản phẩm giày patin flying eagle, ngoài ra các bạn nhanh tay có khả năng nhận được một trong các sản phẩm là balo, bảo vệ tay chân, đầu, VCD dạy trượt patin cao cấp
Giày trượt patin Fling Eagle X1 từ 1tr8 xuống còn 1tr550 Giày patin
Bức ảnh này đẵ được thay đổi kích thước.Bạn nhấn vào đây để xem toàn bộ bức ảnh. Với khích thước thực là 653x983.
Giày trượt patin Fling Eagle X2 từ 2tr3 xuống còn 2tr150
Bức ảnh này đẵ được thay đổi kích thước.Bạn nhấn vào đây để xem toàn bộ bức ảnh. Với khích thước thực là 614x601.

Giày trượt patin Fling Eagle X3 từ 2tr4 xuống còn 2tr150
Bức ảnh này đẵ được thay đổi kích thước.Bạn nhấn vào đây để xem toàn bộ bức ảnh. Với khích thước thực là 650x604.
Giày trượt patin Fling Eagle X5 từ 2tr7 xuống còn 2tr450

Bức ảnh này đẵ được thay đổi kích thước.Bạn nhấn vào đây để xem toàn bộ bức ảnh. Với khích thước thực là 750x1000.
Giày trượt patin Fling Eagle X6 từ 3tr2 xuống còn 2tr7 nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc
Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội
Bức ảnh này đẵ được thay đổi kích thước.Bạn nhấn vào đây để xem toàn bộ bức ảnh. Với khích thước thực là 640x480.
Liên hệ
Đối với các bạn ở Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình ...Nếu có nhu cầu mở Đại Lý hoặc là mua với số lượng lớn để làm Sân Trượt có thể tới trực tiếp cửa hàng ( Số 25 Đào Nguyên " cạnh trường đh Nông Nghiệp Hà Nội" - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội.
Yahoo manh_3v hoặc b0y_nghe0_lx
ĐT: 0904 883 159 - 0943 339 233
Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội
mail: [email protected]
{Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội {Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội {Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội {Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội {Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội {Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội {Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội {Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội {Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội {Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội {Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội {Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội {Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội {Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội {Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội {Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội {Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội {Nhà phân phối , nhà cung cấp giày patin gái rẻ toàn quốc| Giày patin , giảm giá mạnh | Chuyên cung cấp các loại giày patin | Sân trượt patin chất lượng cao Hà Nội