:)) ta khoái cảnh trộm bia
:m30: và cả cái ý tưởng của thằng cha tiền sử nữa

YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.