Một năm về trước.
Hôm nay nghe nhân sự thông báo có nhân viên mới vào làm. Anh này đã có gia đình và lớn tuổi rồi, đã từng làm ở công ty đã thôi việc giờ quay lại theo lời yêu cầu của các sếp.
Nghe rồi cũng chẳng quan tâm vì cái công ty thì nhỏ mà nhân sự ra vào thay đổi như cái chợ. Sáng đang ngồi tám chuyện với các bô lão nhiều chuyện của công ty, có thấy một anh chạy Airblade màu đen cũ mèm bản số 64-xyzw... Đoán được là người mới mà tụi nhân sự thông báo, dân miền Tây giống mình đây chắc cũng dễ gần. Nghe đâu từng bên Nhật về nữa, chắc cũng dễ chịu. Đánh dấu lần đầu gặp anh. Người thì lùn được cái manly mày rậm lông lá đầy tay nhưng cũng dễ nhìn có hai cái lúm đồng tiền khi cười dễ gây thiện cảm. Mà nghe nói có vợ 2 con rồi nên thôi bỏ đi.