:( tập mình chán quá nên kiếm bạn tập trung.
Sơ lược: 24t mập ở thủ đức. Hiện làm nvvp, tìm bạn gym chung.