Mảnh Vườn Xanh (The Green Grass Of Home) - 2007

Số tập: 20
Diễn viên:

Trần Cẩm Hồng - Thái Gia Thăng (Nguyễn Vinh lồng)
Ngũ Vịnh Vy - Diệp Mãn Chi (Tuyết Nương lồng)
Nguyên Hoa - Diệp Trường Phát (Huy Hồ lồng)
La Lạc Lâm - Thái Tích Hỷ (Nguyễn Vinh lồng)
Mạch Trường Thanh - Diệp Thường Thịnh (Thiên Bảo lồng)
Uyển Quỳnh Đan - Chu Lệ Nga (Minh Thảo lồng)
Huỳnh Trí Hiền - Hồng Quốc Vỹ (Nguyễn Vinh lồng)
La Mẫn Trang - Diệp Mãn Lâm (Ý Nhi lồng)
La Quán Lan - Vương Thục Quyên (Ý Nhi lồng)
Giang Huy - Thái Gia Vinh (Thiên Bảo lồng)
Lê Nặc Ý - Thái Gia Bảo (Thành Nhân lồng)
Đường Thi Vịnh - Ông Tuệ Như (Minh Thảo lồng)
Từ Thục Mẫn - Giang Tử Tinh (Ý Nhi lồng)
Giang Hán - Ông Triệu Đường
Trần Sơn Thông - Ông Sở Diệu (Huy Hồ lồng)
Lý Á Nam - Quan Mỹ Kỳ (Thùy Trang lồng)
Trần Dĩnh Nghiên - Tô Bích San
Tăng Vỹ Quyền - Trần Đức Kiên
Sầm Bảo Nhi - Lily
Trịnh Tuấn Hoằng - Danny
Nhan Quốc Lương - chú Đức
La Quán Phong - Lê
Lư Vĩnh Khuông - Albert
Phó Kiếm Hồng - Bill
Trần Gia Lộ - Cat
Hà Mộ Kỳ - Doris
Dương Gia Thịnh - Diệp Học Minh
Khang Hoa - Diêu Hồng
Lương Liệt Duy - Tạ Vĩnh Kỳ
Diêu Lạc Di - Tư
Lý Thể Ninh - Suki
Vu Dương - Lôi Thân

Audio: FFVN
Format: avi (DVDRip)
Video size: 480 x 360

http://www.megaupload.com/?f=JDQGIM7K


Mirror:

http://www.fileserve.com/list/7KApBCF