Vừa qua do sự cố ở firewall nên server của Vietboy[dot]net đã bị off trong hai ngày. Vấn đề hiện tại đã được giải quyết triệt để. Admin xin chân thành cáo lỗi cùng các bạn về những khó chịu mà các bạn gặp phải trong hai hôm vừa qua.

Thân ái.