Do có quá nhiều hình ảnh không thể ngồi gắn link từng cái. mà copy qua thì không hiển thị

:c16:
Nên các bạn qua trang này xem
http://chothudo.com/chi-tiet-tin/145...OT-2-mA-E.html
http://www.123mua.com.vn/xem?sp=BBSISFPZbb

(mong mod đừng xóa nếu có gì vi phạm mình sẽ sửa chữa)