HỘI THẢO: “ART & GRAPHIC DESIGN TRONG QUẢNG CÁO SÁNG TẠO”
Click vào đường link bên dưới để đăng ký:

https://docs.google.com/spreadsheet/...SnlTN2ZZdFE6MQ