GDomain Seo = 500,000đ/ từ khóa, không phí cài đặt, 2 tuần xuất hiện trang 1

GDomain - là hình thức quảng cáo google trên kết quả tìm kiếm tự nhiên của google, dựa trên nguyên lý domain gắn liên với từ khóa ( Nguyên lý là nội dung của bạn, website của bạn, tên miền của Nhơn Mỹ. ), Giúp khách hàng nhanh chóng bán hàng trên trang tìm kiếm số 1 thế giới.
Bảng Giá
Vị trí 1-10 trang 1 Google là 450,00đ / từ khóa / tháng
Vị trí 1-5 trang 1 Google là 650,00đ / từ khóa / tháng
Vị trí 1-3 trang 1 Google là 950,00đ / từ khóa / tháng
Khách hàng thanh toán tối thiểu 03 tháng
CÁC TỪ KHÓA SẴN SÀNG
TỪ KHÓA ........................................... TÊN MIỀN
Top 1-10
yeu sinh ly......................................... http://yeusinhly.net Check>>
Top 1-5
Top 1-3
man duc nam..................................... http://manducnam.net Check>>
tham my seo.....................................http://thammyseo.com Google >>