Kaka maj` zui tính máy may dinh vi định vị gps wa' Phong ha, Đang lên máy định vị mờ hem pít nhiu may dinh vi kaj' Pó tay maj` lun a' phong Kaka