Mong admin delete toàn bộ bài post của mình trên forum này :) Vì mục đích cá nhân :) Ngoài ra mình không biết nói gì hơn... Mình xin trân trọng cảm ơn :)