MỐI QUAN HỆ CỦA BIỂU TƯỢNG – ĐỒ GỖ NỘI THẤT

Chức năng và giá trị của các yếu tố “biểu tượng – đồ gỗ nội thất – không gian nội thất” sẽ tổng hòa, nhất quán và hiệu quả biểu hiện khi chúng cùng mang một hình tượng thống nhất.
Sự lệ thuộc hữu cơ lẫn nhau sẽ bật lên cảm xúc nổi bật. Đồ gỗ nội thất biểu hiện cảm xúc của không gian, không gian mang hình ảnh và cá tính của biểu tượng, biểu tượng được làm nổi lên, tôn vinh lên từ đồ đạc và không gian nội thất. Đặc biệt mối quan hệ hai chiều của đồ gỗ nội thất và không gian là cơ sở tạo nên giá trị về trực quan và cảm nhận tính cách biểu tượng bằng các giác quan khi tương tác.
Bản chất của mối quan hệ này phải nhằm mục đích tôn vinh biểu tượng, do vậy yêu cầu:

- Không gian và do go noi that phải mang tính hiệu thông tin cần truyền đạt qua hình thức của mình hay qua cách tương tác để cho cảm nhận.

- Không gian và do go noi that phải thật sự tiêu biểu về hình tượng, thể hiện rõ kiều dáng, phong cách hay ý niệm về biểu tượng.

- Không gian và đồ gỗ nội thất cũng cần phải có cái đẹp tự thân, cái đẹp cơ bản tạo hình của chính nó. Đồng thời cũng có thể mang hình tượng gợi hình, gợi cảm xúc biểu tượng từ kinh nghiệm tiềm thức.

- Không gian và đồ gỗ nội thất trong công trình thương mại còn phải thể hiện rõ giá trị hình ảnh thương hiệu.

Trong thời đại hàng hóa thị trường với trình độ công nghệ sản xuất cao, tính cạnh tranh được nâng lên cực điểm thì các vấn đề về công năng, tiện nghi, độ bền được xem là mặc định phải có và phải hòan chỉnh.
Sự chuyển hóa các mội quan hệ trong không gian nội thất chung cư đến con người là cả một quá trình cảm nhận về hình tượng và cảm xúc thông qua tương tác, họat động được thiết kế và xây dưng một cách có chủ ý thì mới có thể hình thành giá trị biểu tượng.