KhacNguyen has reported a post.

Reason:
Xóa chủ đề dùm mình nha
Post: Sương ở đâu ra này
Forum: Ảnh tự sướng, webcam, chụp lén
Assigned Moderators: quyhu, Nhất Chi Mai, Ly Hi, mposter

Posted by: KhacNguyen
Original Content:
Tui là top, mà ngặt nổi chỉ thích top...chả hiểu sao?
Ðính Kèm 50306