Vì nhiều lý do khó bày tỏ nên mình xin nhờ Admin xóa những bài viết và tài khoản hiện tại của mình. Chân thành cảm ơn Admin.