Cùng nghe và cảm nhạc âm nhạc Vn nha các bạn :c9::c9::c9:Thật là vãi... tui đở ko nổi rùi... đâu bụng quá :c9:
Gì mà nghe khơ me rùi sóc trăng rùi lại khơ me:c9: