tớ ở kiên giang nhưng không biết chỗ nào có không gian riêng dành cho các Gay (trừ khu lấn biển) bà kon nào có nhu chiện "ấy" thì liên hệ : weboys_2006 nhé !!