Dy in thip cưới Trn Vũ


Ngh ít vn, d kiếm tin, hc thi gian ngn. Hc bng thc hành trc
tiếp toàn b quy trình t thiết kế đến in n. Hướng dn mua thiết b
dng c, vt tư, cách tính giá sn phm… và nhiu h tr ngh nghip
khác.


DY NGH IN TRN VŨ
Hotline: 0973 928 989
Email: [email protected]
Website: www.intranvu.com
Đa ch: M Trì (Cnh bến xe M Đình) - T Liêm - Hà Ni