Chào các bạn, do nhu cầu bản thân mình cần tìm 1 partner quay tay chung,
Mình đang ở quận 5 nên cần tìm bạn ở gần gần khu vực này.
Có chỗ càng tốt.
Cám ơn đã xem