Mình ở Quận 10. Muốn tập Gym, phòng Gym nào Gay tập trung nhiều, chỉ mình giúp.
Mình thấy phòng sauna và phòng tắm nhiều Gay tập trung đúng ko. Chỉ mình giúp nhé