Ở đây có ai pro về thơ hok....em cần học hỏi chút kiến thức....ra tay nhẹ nhé
:c9: