THÙNG NHỰA - DANPLA
[table style="border-width: 0px;" width="629" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"]

[tr]
[td style="border: medium none ;"]
THÙNG NHỰA -
DANPLA

Công ty TNHH TTH Việt
Nam
là nhà sản xuất và kinh doanh hàng đầu khu vực phía Bắc về các sản
phẩm: Thùng Nhựa, Pallet nhựa, PP Danpla và Túi Nilon

Nếu quí
khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Mr.
Thành: 0934 59 69 59 - PKD


[img(450,648)]http://mailinh.huynhduc.info/hinhanh/thungnhua_danpla1.png[/img]

[img(450,648)]http://mailinh.huynhduc.info/hinhanh/thungnhua_danpla2.png[/img]

[img(450,652)]http://mailinh.huynhduc.info/hinhanh/thungnhua_danpla3.png[/img]
[/td][/tr][/table]