Nếu người chiến thắng luôn tìm cách giải quyết vấn đề thì kẻ thua cuộc thường dzễ nản lòng mỗi khi gặp khó khăn.
Nếu như người chiến thắng luôn chịu trách nhiệm cho hành động của mình thì kẻ thua cuộc lúc nào cũng tìm được lời bào chữa cho những hành động của mình.
Nếu người chiến thắng nói "Để tui giúp bạn làm điều đó" thì kẻ thua cuộc thường né tránh "Đó không phải là công việc của tôi".
Nếu người chiến thắng nói "Có lẽ khó nhưng tôi tin mình sẽ làm được" thì kẻ thua cuộc lại bảo rằng "Tôi làm được nhưng nó khó quá".
Nếu người chiến thắng luôn quyết tam thực hiện lời cam kết của chính mình thì kẻ thua cuộc chì biết hứa hẹn.
Nếu người chiến thắng cho mình là một thành viên trong một tập thể thì kẻ thua cuộc thường tự tách mình ra khỏi tập thể.
Nếu người chiến thắng luôn biết tìm kiếm cơ hội trong mọi trở ngại thì kẻ thua cuộc chỉ nhìn thấy toàn bộ trở nại trong mỗi cơ hội.
Nếu người chiến thắng mong muốn tấ cả mọi người cùng thắng thì kẻ thua cuộc lại tin rằng họ sẽ là người duy nhất chiến thắng.
Người chiến thắng thường trình bày những lý lẽ vững chắc bằng ngôn từ mềm mại thì kẽ thua cuộc luôn sữ dzụng những lý lẽ yếu ớt bằng ngôn từ cứng rắn.
Nếu người chiến thắng kiên định với những giá trị cao đẹp và bỏ qua những điều nhỏ nhặt thì kẽ thua cuộc hơn thua nhau bằng những điều nhỏ nhặt mà lại bỏ qua những giá trị cao đẹp của cuộc sống.
Nếu người chiến thắng sống theo quan điểm "Đừng làm những đeiu62 mà bna5 không muốn người khác làm cho mình" thì kẽ thua cuộc lại sống theo phương châm "Phải quan tâm đến bản thân mình trước tiên".
Trong cuộc sống nơi nào có một người chiến thắng nơi đó có một người thua cuộc. Những người biết hy sinh vì người khácluôn luôn là người chiến thắng....
Dzậy bạn là người chiến thắng hay kẽ thua cuộc........